CNG

(compressed natural gas)

Šta je metan (cng - compressed natural gas)

Metan je po ekološkim standardima prirodni gas čije su reserve mnogo veće u odnosu na rezerve nafte, a eksploatacija znatno jeftinija. Zbog svojih odlika sagorevanja potrošnja je značajno manja u odnosu na ostala goriva. U Srbiji je sve veće interesovanje za ugradnju metana u automobile i kamione. Jedini problem je što postoji samo par pumpi koje ga nude.

Ugradnja sistema

U poređenju sa autogasom koji je u tečnom stanju i predstavlja smešu butana i propana, metan je u gasovitom stanju. Boce čine najveću i skoro jedinu razliku u odnosu na ugradnju plina (TNG). Za sada u Srbiji ima samo nekoliko profesionalnih i ovlašćenih servisa koji vrše ugradnju metana u automobile. Cene su različite i zavise od više faktora: model vozila, zapremina i snaga motora, broj i raspored cilindara.

„Lucar“ poseduje svu neophodnu opremu za konverziju benzinskih i dizel motora na metan (CNG), kao i tim obučenih majstora sa teorijskim znanjem i višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti. Sve ugrađene komponente poseduju homologacije proizvođača što je preduslov za dobijanje atesta koji izdaju nadležne službe.

Proizvođači

Pravilnu ugradnju sistema za metan obavlja servis i serviseri obučeni od strane proizvođača. Tako možete biti sigurni da serviser sarađuje direktno sa proizvođačem i ima podršku u slučaju fabričke greške.

„Lucar“ poseduje sertifikate za ugradnju i održavanje autogas sistema od strane firmi kao što su:

Atest i reatest

Kod nas možete uraditi atest ili reatest bez obzira da li je ugradnja metana urađena kod nas ili u nekom drugom servisu.

Sva motorna vozila na kojima su instalirani sistemi moraju biti usklađena sa propisanim tehničkim uslovima - pre puštanja navedenih vozila u saobraćaj mora se utvditi da li vozila ispunjavaju propisane uslove u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Da biste dobili atest i reatest vozila, ključno je da prepravka vozila (ili ugradnja) bude urađena u skladu sa postojećim propisima, uključujući prateću dokumentaciju.

Kako uraditi atest/reatest za plin ili metan?

„Lucar“ će vam obezbediti svu potrebnu dokumentaciju za vozila za koja je ugradnja metana urađena u našem servisu. Vaše je samo da obezbedite saobraćajnu dozvolu i uplatite uplatnice.

Za atestiranje vozila u koja ugradnja nije izvršena u našem servisu, potrebno je da imate svu neophodnu dokumentaciju.

Za reatestiranje takođe je potrebno da donesete propratnu dokumentaciju na uvid.

Servisiranje i redovno održavanje

Kada je sistem pravilno montiran i podešen, on zahteva samo redovno održavanje, i to na svakih 10.000 km. U to spada zamena gasnog filtera na svakom servisu. Čišćenje isparivača i zamena membrana su na 60.000 km. Kontrole instalacije i uređaja se obavljaju jednom godišnje. Potrebno je izvršiti štelovanje nakon svake zamene filtera za vazduh jer se tom prilikom menja odnos vazduha i gasa, što dovodi do toga da automobil ima manju snagu.

Boce ne zahteva nikakvo održavanje.


Ugradnja CNG sistema