TNG

(tečni naftni gas)

Šta je lpg (liquefied petroleum gas)/tng (tečni naftni gas)?

Tečni naftni gas se proizvodi u rafinerijama nafte kao nusproizvod naftnih derivata benzina, dizela, ulja za loženje i pri preradi tečnog sirovog plina. On je je mešavina trgovačkog propana i butana, sa zanemarljivim količinama vode, azota, kiseonika, amonijaka i sumpora.

Uticaj gasa na prirodu

Vozila s pogonom na autogas, u odnosu na dizel motore, ne ispuštaju dim, čvrste čestice i sumporne okside. U odnosu na benzinske motore ne ispuštaju olovo, proizvode manje ugljen-dioksida i nerazgradivih ugljovodonika. Svojim emisijama neuporedivo manje utiče na okolinu od bilo koje vrste benzina.

Ugradnja plina

Ugradnja plinskih sistema danas se može uraditi na više od 95 % automobila koja koriste benzin ili dizel kao primarni energent. Sistem korišćenja benzina vašeg vozila određuje koji će autogas sistem biti ugrađen.

(slika sertifikata)

Oprema za ugradnju benzina mora biti u skladu sa odgovarajućim standardima (67R01). Ugradnja te opreme takođe mora teći po strogo utvrđenim (67R01) pravilima. Po završenoj ugradnji u „Lucaru“ ćete dobiti uverenje (atest) nadležne institucije kao potvrdu da su svi sklopovi proizvedeni i ugrađeni po 67R01 standardima koji se primenjuje na teritoriji EU.

Proizvođači

(slika sertifikata/ugovora)

Pravilnu ugradnju sistema za autogas obavlja servis i serviseri obučeni od strane proizvođača. Onda možete biti sigurni da serviser sarađuje direktno sa proizvođačem i ima podršku u slučaju fabričke greške.

„Lucar“ poseduje sertifikate za ugradnju i održavanje autogas sistema.

Atest i reatest

Kod nas možete uraditi atest ili reatest bez obzira da li je ugradnja plinskog sistema urađena kod nas ili u nekom drugom servisu.

Sva motorna vozila na kojima su instalirani sistemi moraju biti usklađena sa propisanim tehničkim uslovima - pre puštanja navedenih vozila u saobraćaj mora se utvrditi da li vozila ispunjavaju propisane uslove u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Da biste dobili atest i reatest vozila, ključno je da ugradnja u vozilo ili prepravka budu urađeni u skladu sa postojećim propisima, uključujući prateću dokumentaciju.

Kako uraditi atest/reatest za plin?

„Lucar“ će vam obezbediti svu potrebnu dokumentaciju za vozila za koja je ugradnja plina urađena u našem servisu. Vaše je samo da obezbedite saobraćajnu dozvolu i uplatite uplatnice.

Za atestiranje vozila u koja ugradnja nije izvršena u našem servisu, potrebno je da imate svu neophodnu dokumentaciju.

Za reatestiranje takođe je potrebno da donesete propratnu dokumentaciju na uvid.

Servisiranje i redovno održavanje

Kada je sistem pravilno montiran i podešen, on zahteva samo redovno održavanje, i to na svakih 10.000 km. U to spada zamena gasnog filtera na svakom servisu. Čišćenje isparivača i zamena membrana su na 60.000 km. Kontrole instalacije i uređaja se obavljaju jednom godišnje. Potrebno je izvršiti štelovanje autogasa nakon svake zamene filtera za vazduh jer se tom prilikom menja odnos vazduha i gasa, što dovodi do toga da automobil ima manju snagu.

Boce ne zahtevaju nikakvo održavanje. Kutiju multiventila treba čuvati od direktnih udara težih predmeta a sam multiventil treba da je uvek zaštićen.


Ugradnja TNG sistema